Lk Xiria (alevín)

Pablo Pablo Veiga Mourín

Miguel Miguel Cambón Pérez

Muñoz Manuel Muñoz Vázquez

Lucas Lucas Amado Alcoba

Henrique Henrique Traba Méndez

Anton Antón Pardiñas Borrazás