Actividades Deportivas e Culturais

A razón de que decidamos ofertar este paquete de actividades é a imposibilidade de continuar co modelo de anos anteriores por cuestión relacionadas co actual protocolo da Consellería de Educación e ao mesmo tempo pola necesidade de conciliar a vida laboral de moitos país co día a día dos seus fillos.

Aqueles nenos de transporte que queiran quedarse ás actividades deberán renunciar por escrito a utilizar o autobús de retorno a casa pois non pode compatibilizarse o seu uso coa participación nun programa alleo ao control do centro.

Caso de volver a normalidade ao longo do curso o colexio fará as xestións necesarias para retomar o funcionamento anterior e devolverase a parte proporcional das cuotas abonadas ata ese intre.

Esperamos servir de axuda neste complicado momento que TODOS, incluido o noso club, estamos a vivir.

A reserva de praza farase por orde de inscrición

INSCRICIÓN PAGO TRANSFERENCIA

INSCRICIÓN PAGO CON TARXETA

Recorda que debes ler e cumplir o protocolo das instalacións do CEIP Fogar ? A saúde é cousa de todos.

Escolas de Balonmán en Carballo, A Coruña