Organigrama

Xunta Directiva

Formado por un organigrama diverso en experiencia e de diferentes discipinas, a súa misión e orientar o futuro das Escolas Balonmán Xiria para que acaden os obxectivos marcados nos seus estatutos constitutivos. Entre os máis importantes está a difusión do Balonmán coma deporte ao alcance de todos no seo dun club dedicado ao traballo de canteira. Para tal fin definen anualmente os obxectivos pertinentes e distribúen as tarefas necesarias para o correcto funcionamento das Escolas entre o persoal que teñen a súa disposición.

O organigrama da entidade está composto na súa totalidade por persoas que non reciben remuneración algunha por parte das ESCOLAS BALONMÁN XIRIA:

Presidente: Luciano Calvo Pumpido
Vicepresidente primeiro: José Antonio Rodríguez Fraga
Vicepresidenta segunda: Amparo Ceniceros Lacalle
Secretario: Carlos Cambón Porteiro
Tesoureiro: Alberto Gómez Ferreiro
Vocais:
Bruno Segade Varela
Fernando García Pichel
Juan Ramón García del Río
Santiago Iglesias

Escolas de Balonmán en Carballo, A Coruña