Inscrición Escolas

Formulario de inscrición para as Escolas de Balonmán Xiria 2019-2020

VER HORARIOS DE ENTRENAMENTOS E CATEGORÍAS POR IDADES
Irmán 1


Irmán 2


Irmán 3


Ingreso número de conta ABANCA:

ES95 2080 5353 7930 4002 9268
Cantidade a ingresar: 140€ (antes do 30/09/19)
Cantidade a ingresar: 70€ (antes do 30/09/19) e 70€ (antes do 28/02/20)
Cantidade a ingresar: 285€ (antes do 30/09/19)
Cantidade a ingresar: 150€ (antes do 30/09/19) e 135€ (antes do 28/02/20)
Cantidade a ingresar: 505€ (antes do 30/09/19)
Cantidade a ingresar: 270€ (antes do 30/09/19) e 235€ (antes do 28/02/20)
Dacordo ao establecido na Lei Orgánica 15/19999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite serán incorporados a un ficheiro titularidade de Escolas Balonmán Xiria, con domicilio en Rúa Vila de Noia, s/n 15100 Carballo - A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, e cuxa finalidade é a correcta xestión das distintas actividades impartidas pola empresa.

Escolas de Balonmán en Carballo, A Coruña