Campamento de Nadal 2019

Formulario de inscrición para o Campamento de Nadal 2019

MÁIS INFORMACIÓN 
Mail: administracion@balonmanxiria.com
Teléfono: 609 560 955

Autoriza a Escolas Balonmán Xiria a publicar imaxes do menor/es nas redes sociais ou en publicacións informativas.


FORMA DE PAGO: Ingresar a cota de inscripción na conta ES95 2080 5353 7930 4002 9268 (Abanca)

Dacordo ao establecido na Lei Orgánica 15/19999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite serán incorporados a un ficheiro titularidade de Escolas Balonmán Xiria, con domicilio en Rúa Vila de Noia, s/n 15100 Carballo - A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, e cuxa finalidade é a correcta xestión das distintas actividades impartidas pola empresa.

Escolas de Balonmán en Carballo, A Coruña