Escolas de Veran Xiria 2018

As Escolas de Verán 2018 que organiza Escolas Balonmán Xiria abre o seu periodo de inscripción para a súa 25ª Edición.

DÚBIDAS?

DOCUMENTACION: Fotocopia da seguridade social ou semellante

FORMA DE PAGO: Ingresar a cota de inscripción na conta ES95 2080 5353 7930 4002 9268 (Abanca) e achegar xustificante coa ficha de inscripción.

ONDE SE ENTREGA A INSCRICION:
Oficina de Carballo Deporte – Rúa Vila de Corcubión, s/n
Oficina de Playmakers – Rúa Fomento, 21-23 – 2º Local 1

MÁIS INFORMACIÓN 
xiriaescolasdeveran@gmail.com
Teléfono 609560955

FORMULARIO DE INSCRIPCION


Autoriza a Playmakers e Escolas Balonmán Xiria a publicar imaxes do menor/es nas redes sociais e na revista do 25º aniversario das Escolas de Verán?

Dacordo ao establecido na Lei Orgánica 15/19999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoslle de que os datos persoais que nos facilite serán incorporados a un ficheiro titularidade de Escolas Balonmán Xiria, con domicilio en Rúa Vila de Noia, s/n 15100 Carballo - A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, e cuxa finalidade é a correcta xestión das distintas actividades impartidas pola empresa.